ord till gb slöjd

Övningen är skapad 2019-05-10 av carlil63. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vätnoe slöjd
 • vytnesjäjja slöjdaren
 • Vierhkie-sijjie verkstad
 • dirrege verktyg
 • bastesdahke skruvstäd
 • jorpefäjloe rundfil
 • naapere borr
 • sijjeme brynsten
 • Saedtie-paehpere sandpapper
 • rähkere Hyvel
 • pliehtjege Platthyvel
 • goere Mall/mönster
 • vietjere Hammare
 • skohtje Vinkel
 • moere Träd
 • tjåervie Horn
 • hammoe Form
 • hammoehtidh Formge
 • Maahtoe-tjiehpie praktiker
 • iebne material

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-till-gb-slojd.9072828.html

Dela