ord till gb baka

Övningen är skapad 2019-05-10 av carlil63. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Bååhkesjidh Att baka
 • Gaahkoe /laejpie bröd
 • dijnehkh socker
 • daajje deg
 • daanjedh knåda
 • jissiedidh Göra tunnare
 • sjåavoehtidh Röra om
 • smååhkedh smaka
 • tjeevla kavla
 • tsåalhkodh nagga
 • mielhkie mjölk
 • jaavvoe mjöl
 • saelhtie Salt
 • voeje smör
 • gaerie Tallrik/ skål
 • bissedh steka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ord-till-gb-baka.9072845.html

Dela