muskler ursprung, fäste, funktion, övning

Övningen är skapad 2021-12-20 av SanneBanne. Antal frågor: 55.
Välj frågor (55)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bakre delen av höftbenskammaren, korsbenet och svansbenet gluteus maximus ursprung
 • utsida femur och ett kraftigt senstråk på utsidan av femur gluteus maximus fäste
 • extension i höftled och utåtrotationer i höftled gluteus maximus funktion
 • squats, good morning gluteus maximus övning
 • sidan på bröstkota 12, samt ländkota 1-5 och insidan av höftbenskammaren iliiopsoas ursprung
 • lilla knölen på femurs insida iliopsoas fäste
 • flexion i höftled, utåtrotation av femur, adduktion av femur iliopsoas funktion
 • fällkniv, intervaller iliopsoas övning
 • vastus: framsida och baksida femur, rectus femoris: främre nedre höftbenstaggen quadriceps femoris ursprung
 • patella och tibia quadriceps femoris fäste
 • flexion i höftled och extension i knäled quadriceps femoris funktion
 • benspark, squats, utfallssteg quadriceps femoris övning
 • sittbensknölen hamstrings ursprung
 • övre delen av tibia och fibula hamstrings fäste
 • extension i höftled och flexion i knäled hamstrings funktion
 • marklyft, lårcurl hamstrings övning
 • huvudet på fibula snett ned på tibias baksida soleus ursprung
 • calcaneus soleus fäste
 • plantarflexion soleus funktion
 • tåhävning, vadpress i benpress soleus övning
 • nedre delen av femurs baksida gastrocnemius ursprung
 • calcaneus gastrocnemius fäste
 • flexion i knäled och plantarflexion gastrocnemius funktion
 • stående tåhävningar, vadpress i benpress gastrocnemius övning
 • sternum, inre delen av clavicula pectoralis major ursprung
 • övre yttre knölen på humerus pectoralis major fäste
 • horisontaladduktion av humerus i axelled, inåtrotation av humerus, flexion av humerus i axelled pectoralis major funktion
 • clavicula, scapula deltoideus ursprung
 • yttre, övre delen av humerus deltoideus fäste
 • abduktion av humerus, inåt och utåtrotation av humerus i axelled, flexion och extension av humerus i axelled deltoideus funktion
 • långa senan: scapula, korta senan: kornäbbsutskottet biceps brachii ursprung
 • radius och ulnas övre del biceps brachii fäste
 • flexion i armbågsled, flexion i axelled biceps brachii funktion
 • scapulas yttre kant, humerus bakre yta, humerus bakre yta triceps brachii ursprung
 • armbågsutskottet triceps brachii fäste
 • extension i armbågsled triceps brachii funktion
 • armhävningar, bänkpress pectoralis major övning
 • axelpress, hantellyft åt sidan deltoideus övning
 • biceps curls, hammercurls biceps brachii övning
 • dips, triceps pushdown triceps brachii övning
 • bröstkota 6-12, ländkota 1-5, korsbenet, costa 9-12 latissimus doris ursprung
 • övre delen av humerus latissimus dorsi fäste
 • adduktion av humerus i axellled, extension av humerus i axelled, inåtrotation av humerus latissimus doris funktion
 • latsdrag, sittande rodd latissimus dorsi övning
 • bakre delen av nackloben, hals, bröstkotor trapezius ursprung
 • clavicula, scapula, kornäbbutskottet trapezius fäste
 • adduktion av scapula, extension av huvudet, rotation av huvudet trapezius funktion
 • shrugs, med i roddrörelse trapezius övning
 • samtliga ryggkotor, inre delen av pelvis erector spinae ursprung och fäste
 • lateralflexion av bål, extension av bål, rotation av bål erector spinae funktion
 • rygglyft, marklyft erector spinae övning
 • sternum, costae 5 och nedåt rectus abdominis ursprung
 • blygdbenet rectus abdominis fäste
 • flexion av bål, ökar buktrycket och minskar trycket på diskarna rectus abdominis funktion
 • situps, crunches rectus abdominis övning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/muskler-ursprung-faste-funktion-ovning.10698984.html

Dela