Meehte s. 46 GÅ 3B

Övningen är skapad 2020-01-31 av carlil63. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bovtse-bïenje renhund
 • siejpie-gietjie svans-änden
 • tjeapohke hals
 • larvah-bïenje lurvig hund
 • deere hanhund
 • luvrege lydig
 • tjihkedh sitt
 • göörjh ligg
 • guarjesje den lägger sig
 • huhtieh skäll
 • håhta den skäller
 • båetieh diekie kom hit
 • mov baalte vid min sida
 • minngesne bakom
 • guatsa den springer
 • åeksie kvist
 • hajkem jag kastar
 • veedtjh hämta
 • buakta kommer med
 • goetsedh springa (om djur)
 • måaroe ben
 • kråatsa den krafsar
 • rïhpestem jag öppnar
 • luajhtam jag släpper ut
 • skuvlesne luhpehts på skolan är det förbjudet
 • haesh gåetide gå hem (till hund)
 • flïjmerde den viftar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/meehte-s-46-ga-3b.9604622.html

Dela