Manne jïh mov voelph 2

Övningen är skapad 2018-11-12 av carlil63. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Snåasesne i Snåsa
  • gitaare gitarr
  • tjoejehtidh spela
  • tjoejehte hen spelar
  • musihkine med musik
  • barkedh att jobba
  • mij som
  • nuerebh yngre
  • daantsodh att dansa
  • skuvle-galhkuve skolavslutning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/manne-jih-mov-voelph-2.8659706.html

Dela