Maam datne tjoerh gåetesne darjodh

Övningen är skapad 2021-11-19 av carlil63. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • gåetesne hemma
  • tjoerem jag måste
  • tjïehtjele rum
  • sjeakodh städa
  • fïerhten varje
  • viehkiehtidh hjälpa
  • daelvege på vintern
  • darjoem jag gör
  • sïjhtem jag vill
  • lïhtieh bïssedh diska

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/maam-datne-tjoerh-gaetesne-darjodh.10726049.html

Dela