Leaksoem darjodh

Övningen är skapad 2019-09-05 av carlil63. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • tjiehtjele rum
  • tjiehtjielisnie på rummet
  • tjaanga hen går in
  • darjoeminie håller på att göra
  • madte-lïerehtimmie matteuppgift
  • gyhtjelasse fråga
  • viehkie hjälp
  • im vïenth jag tror inte
  • daarpesjem jag behöver
  • viehkien mietie gihtjem jag frågar om hjälp

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/leaksoem-darjodh.9184328.html

Dela