KEMIIII

Övningen är skapad 2023-05-26 av carro17. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Genitikens centrala dogm DNA(transkription) - RNA(translation) - PROTEIN (replikation)
 • RNA innehåller information kan vara katalysiskt aktivt
 • proteiner > 50 aminosyror
 • peptider < 50 aminosyror
 • isoelektrisk punkt där en partikel har totalladdning noll (viktig för proteiner och proteinupprepning)
 • nativ form "korrekt" 3D struktur
 • Denaturering Den nativa formen går förlorad
 • ko faktor del av protein som inte hör till aminosyrasekvensen, metalljoner, hemgrupp, organiska molekyler
 • proteiners funktion katalysatorer, rörelse, struktur, signalsubstans, receptorer, immunförsvaret, kanalprotein
 • hur kan proteinstruktur stabiliseras? via disdulsida bindningar
 • post-translationell modifikation föreningar av ett protein efter dess translation
 • proteiner kan delas in i 4 nivåer Primär, sekundär, Tertiär och kvartär struktur
 • primär struktur aminosyrasekvensen börjar från aminosyraterminalen. Viktig bindning = kovalent
 • sekundär struktur substrukturer som bygger upp totalstrukturen hos ett protein. Viktig bindning = vätebindning
 • Tertiär Den totala 3D-strukturen som byggs upp av proteiners sekundär strukturer. Hydrofob bindning = vdw. Hydrofil yta och hydrofobinre
 • Kvartär struktur har flera proteiner som binder till varandra. Viktig bindning = alla
 • Enzymaktivitet påskyndar kemisk reaktion genom att stabilisera övergångskomplexet
 • vad påverkar enzym aktiviteten? Enzymkoncentration, substratkoncentration, temperatur, ph, inhabitorkoncentration
 • Fibröst protein långa kedjor av ofta repeterande amino-sekvenser, är olösliga i vatten
 • aktivt säte den del av ett enzym där den kemiska reaktionen sker. Är ofta på samma ställde där det bindande sätet är
 • post translationell modification ett protein kan förändras efter translation skett. Ex dissulfidbryggor
 • Hur bildas cellmembran genom att hydrofoba delar av lipider aggregerar via vdw interaktioner samt att vatten exkluderas från lipiderna vilket ökar entropin i systemet. Med andra ord hydrofoba effekten

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemiiii.11550046.html

Dela