Heej GÅ 3b alla

Övningen är skapad 2021-11-23 av carlil63. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • im rikti inte riktigt
 • nååts än
 • lihtieh kärl
 • nov amma nog, visst
 • maam vad
 • darjoeh du gör
 • im jag inte
 • man åvteste varför
 • daan biejjien idag
 • obre det regnar
 • olkese ut
 • sïjhtem jag vill
 • im vissjh jag orkar inte
 • lihtieh bïsseme har diskat
 • daelie nu
 • im rikti daejrieh jag vet inte riktigt
 • edtjem jag ska
 • darjodh göra
 • edtjien ska vi två
 • maam akt något
 • ektesne tillsammans
 • maehtien vi två kan
 • maahtah du kan
 • staallan till stallet
 • dåeriedidh följa med
 • hierkide hästarna
 • bïepmehtidh mata (om djur)
 • båatam jag kommer
 • edtjem barre jag ska bara
 • gåårvedidh klä på sig
 • dov gåajkoe till dig
 • vaarrem jag springer

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/heej-ga-3b-alla.10706169.html

Dela