Annonser


Glosor v. 3 2021, åk 8

Övningen är skapad 2021-01-15 av ellemantor. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • die Interessen intressena
 • vertrauen lita på
 • glauben tro
 • moin hej (dialekt)
 • schon redan
 • beschreiben beskriva
 • aufgeregt jättepeppad
 • traurig ledsen
 • gemeinsam gemensam
 • anvertrauen berätta en hemlighet för någon
 • eigentlich egentligen
 • der Ohrenschützer Peltor-kåpor
 • sofort direkt
 • voreinandern för varandra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-v-3-2021-ak-8.10212588.html

Dela