glosor 51-60

Övningen är skapad 2016-02-29 av carlil63. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • vilken which
  • göra do
  • deras their
  • tid time
  • om if
  • ska will
  • väg way
  • om about
  • många many
  • sen, then

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-51-60.5896148.html

Dela