Get Moving - Ryhdy liikkumaan

Övningen är skapad 2015-01-20 av tanpir. Antal frågor: 121.
Välj frågor (121)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • warm-up lämmittely
 • sit tall istu suorana
 • lift your feet nosta jalkojasi
 • alternately vuorotellen
 • continue jatka
 • bend your knees taivuta polviasi
 • swing your arms heiluta käsivarsiasi
 • both shoulders molemmat olkapäät
 • repeat slowly toista hitaasti
 • left foot vasen jalkaterä
 • right arm oikea käsivarsi
 • heel kantapää
 • hand käsi
 • palm kämmen
 • straighten ojenna
 • both feet molemmat jalat
 • toes varpaat
 • leg sääri, jalka
 • on each leg kummallakin jalalla
 • place aseta
 • behind taakse
 • upper body ylävartalo
 • reach kurkota
 • right elbow oikea kyynärpää
 • left hip vasen lonkka
 • turn käännä
 • bend your head taivuta päätäsi
 • towards kohti
 • with both arms molemmilla käsivarsilla
 • chest rintakehä
 • forwards eteenpäin
 • backwards taaksepäin
 • backwards and forwards edestakaisin
 • until kunnes
 • feel the stretch tunne venytys
 • across poikki, halki
 • hold pidä asento
 • bottom takamus
 • thigh reisi
 • lean forwards nojaudu eteenpäin
 • upwards ylöspäin
 • downwards alaspäin
 • step back astu taakse
 • check tarkista
 • press paina
 • calf pohje
 • calves pohkeet
 • gradually vähitellen
 • complete tee loppuun
 • muscle strength lihasvoima
 • balance tasapaino
 • wrist ranne
 • squeeze hard purista lujaa
 • for a count of 10 laskien kymmeneen
 • don't hold your breath älä pidätä hengitystä
 • slightly apart hieman erilleen
 • lower your bottom laske takamus alas
 • draw the band vedä kuminauhaa
 • shoulder blades lapaluut
 • keep breathing jatka hengittämistä
 • release vapauta
 • by pushing työntämällä
 • stretch and release venytä ja vapauta
 • change legs vaihda jalkaa
 • at chest height rintakehän korkeudella
 • back straight selkä suorana
 • tummy tight vatsa sisällä
 • starting position alkuasento
 • to the side sivulle
 • raise your heels nosta kantapäitä
 • lower your heels laske kantapäät alas
 • bring to the side tuo sivulle
 • on the spot yhdellä paikalla
 • keep marching jatka marssimista
 • turn around käänny ympäri
 • using the other leg käyttäen toista jalkaa
 • turn slowly käänny hitaasti
 • stand up nouse ylös
 • sit down istuudu
 • lie down asetu makuulle
 • perform suorita
 • warm-down loppuverryttely
 • upright pystysuorassa
 • do five lifts tee viisi nostoa
 • keep looking forwards katso jatkuvasti eteenpäin
 • walk sideways kävele sivuttain
 • knees slightly bent polvet hieman koukussa
 • extend arms out to the side ojenna käsivarret sivulle
 • push your chest forwards työnnä rintakehää eteenpäin
 • as far as is comfortable niin pitkälle kuin tuntuu mukavalta
 • point your toes away from you osoita varpailla poispäin
 • point toes towards you osoita varpailla itseäsi kohti
 • wear loose clothing pukeudu väljiin vaatteisiin
 • keep some water handy pidä vettä käsillä
 • squeeze your buttocks purista pakarat yhteen
 • with support tuen kanssa
 • without support ilman tukea
 • at chest level rintakehän tasolla
 • maintain one's weight pitää paino kurissa
 • toes pointing forward varpaat osoittaen eteenpäin
 • kneel on all fours asetu nelinkontin
 • weight evenly distributed paino tasaisesti jakaantuneena
 • exercise mat jumppamatto
 • hump your back köyristä selkä
 • hollow your back laske selkä notkolle
 • your feet hip width apart jalat lantion leveyden verran harallaan
 • reach as far as you can kurkota niin pitkälle kuin pystyt
 • follow the movement with your eyes seuraa liikettä katseellasi
 • hands on hips kädet lonkilla
 • contract your stomach muscles supista vatsalihaksia
 • do not overstretch älä yliojenna
 • sit cross-legged istu risti-istunnassa
 • twist towards the right väännä oikeallepäin
 • bring your elbows up vie olkapäät ylös
 • breathe in on the way up hengitä sisään ylös nostaessasi
 • breathe out on the way down hengitä ulos alas viedessäsi
 • bring your arms to the front vie käsivarret eteen
 • fold your arms risti käsivarret rinnalle
 • face down kasvot alaspäin
 • engage your core muscles käytä syviä lihaksia
 • slide liu'uta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/get-moving-ryhdy-liikkumaan.564836.html

Dela