Geajnoen mietie gihtjedh

Övningen är skapad 2019-09-03 av carlil63. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • geajnoen mietie gihtjedh fråga efter vägen
 • akten stoerre viskes gåatan till ett stort gult hus
 • geajnoen mubpene bïelesne på andra sidan vägen
 • raakte åvtese rakt fram
 • akten pråvvan till en bro
 • pruvvien bijjelen över bron
 • mubpien bealan till andra sidan
 • geajnoe-kroesse vägkorsning
 • geajnoe-kroessese till vägkorsningen
 • garrah vänster
 • dennie garrah bielesne på den vänstra sidan
 • åelkies höger
 • dennie åelkies bielesne på den högra sidan
 • dijjen deras
 • hähtjoe stuga
 • gaavnedh finna
 • provhkebe vi brukar
 • laehpedh lämna
 • dohka till dit
 • johketje liten bäck
 • johketjasse till en liten bäck
 • gaelede de vadar
 • rastah tvärsöver
 • johken rastah över bäcken
 • johken dunnie bielesne på den andra sidan bäcken
 • pluevie myr
 • akten stoerre pluavan till en stor myr
 • jaevrie sjö
 • jaavran till sjön
 • njuana näs
 • dennie njuanesne på detta näset

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/geajnoen-mietie-gihtjedh.9169890.html

Dela