GÅ 3 Piere

Övningen är skapad 2021-05-19 av carlil63. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • vaedtsedh att gå
  • manne vaadtsam jag går
  • datne vaadtsah du går
  • dïhte vaadtsa hen går
  • gihtjie hen frågar
  • svåårem jag svarar
  • skuvleste från skolan
  • svååroe hen svarar
  • ålkone ute

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ga-3-piere.10433820.html

Dela