GÅ 3 Mijjieh dijjieh dah

Övningen är skapad 2021-11-26 av carlil63. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • tjoeredh att vara tvungen
  • mijjieh tjoerebe vi måste
  • dijjieh tjoerede ni måste
  • dah tjuerieh de måste
  • skodtedh att skynda
  • sjeavodh att vara tyst
  • hierkie häst
  • årrodh att vara
  • biepmehtidh att utfodra
  • ringkedh att ringa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ga-3-mijjieh-dijjieh-dah.10740525.html

Dela