GÅ 3 Manne jïh mov voelph

Övningen är skapad 2022-04-01 av carlil63. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • dejgujmie med dem
 • tjïektjem jag sparkar
 • jielie-guvvie film
 • daatine gïehtelidh hålla på med dator
 • orre hen bor
 • båarasåbpoe äldre
 • stååkedeminie håller på att leka
 • tjoejehtidh spela
 • barkedh jobba
 • mij som
 • nuerebe yngre

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ga-3-manne-jih-mov-voelph.10919431.html

Dela