Dr Phil "My daughter is lazy.1

Övningen är skapad 2013-08-26 av zusanne. Antal frågor: 66.
Välj frågor (66)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Jag gav henne cigaretter I gave her cigarettes
 • Jag tror inte på dig I don't believe you
 • Att sörja för dig ( här: finansiellt) To provide for you
 • Mitt liv är jobbigt just nu My life is hard for me right now
 • Färgaffär Painting company
 • Att ha tillgång till någonting To have access to something
 • Kan jag räfsa dina löv? Can I rake your leaves?
 • Att erbjuda dig ett jobb To offer you a job
 • Om du stödjer hennes livsstil... If you endorse her lifestyle...
 • Att kämpa To struggle
 • En tuff arbetsmarknad A tough job market
 • Det irriterar mig It annoys me
 • Vi sov till middag We slept until noon
 • Hon bidrog till det She contributed to that
 • Kissar hundarna mot väggen? Do the dogs pee against the wall?
 • Jag har bott där i tre år I have been living there for three years
 • Att anställa folk To hire people
 • Att betala räkningar To pay bills
 • Du uppfostrade med utgångspunkt från skuld You parented from guilt
 • Du gör detta för dig själv You are doing this for you
 • Det minskar din ångest It lessen you from anxiety
 • Hon är skyldig oss pengar She owe us money
 • Att reda ut saker To solve things
 • Att ta examen To graduate
 • Betyg Grades
 • Jag hade inte några problem med min familj I never had any problems with my family
 • Om det är vad Ashley vill If that is what Ashley wants
 • Varje gång du gör det... Every time you do it...
 • Du gjorde henne oförmögen genom att skämma bort henne You crippled her by spoiling her
 • Jag kommer att h jälpa dig med det I will give you some help with that
 • Det är hon som anställer She does the hiring
 • Mögel Mold
 • Vredesutbrott Tantrums
 • Madrass Matress
 • A pile of papers En hög av papper
 • Matta Carpet
 • Det var ingen vacker syn That was not a pretty picture
 • Räntefritt Rent free
 • Ett hus som ägs av banken A bank owned home
 • Utnyttjare Moccher
 • Utfattig Broke
 • Utgifter Expenses
 • Tandkräm Toothpaste
 • Ekonomiskt dränerande Financially draining
 • Ansöka om ett jobb Apply for a job
 • Din åsikt Your point of view
 • Att utnyttja To take advantage
 • Hur hamnade du i den här situationen? How did you get in to this situation?
 • Det är en varnande berättelse It is a cautionary tale
 • Dotter Daughter
 • Skräp Trash
 • Smutsigt Dirty
 • Handduk Towel
 • Hund kiss Dog pee
 • En hög av... A pile of...
 • Pentryt The pantry
 • Lite grejor A few things
 • Kyl Fridge
 • När flyttade han in? When did he move in?
 • Så vitt jag visste As far as I knew
 • Det var det värsta misstaget jag någonsin gjort It was the worst mistake I've ever made
 • Du uppfostrade en dotter You raised a daughter
 • Utrustning Equipment
 • Fruktansvärt förolämpad Extremely offended
 • Att skämma bort henne To spoil her
 • Att kämpa To struggle

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/dr-phil-my-daughter-is-lazy-1.2864434.html

Dela