Buertie-bealesne GÅ 3b

Övningen är skapad 2019-12-05 av carlil63. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bearkoe-krovhte köttgryta
 • doelteme har kokat
 • gaamsoeh blodklubb
 • dealodh duka
 • dyöle hen dukar
 • dyöleme har dukat
 • buartan till bordet
 • bööredh bjuda
 • böörie hen bjuder
 • vuejnede tjihkedidie var så god och sitt
 • buertie-bealese vid bordet
 • tjihkedidh sätta sig
 • tjihkedieh de sätter sig
 • tjihkedägan de två sätter sig
 • laavlodh sjunga
 • gaajhkesh laavloeh alla sjunger
 • lååvleme har sjungit
 • bïejedh sätta, lägga
 • beaja hen sätter
 • duelie varsågod
 • gaerie skål
 • gaaran till skålen
 • gåajvodh ösa
 • gååjve hen öser
 • gietskedidh skicka
 • gietskedh skicka du
 • gietskede hen skickar
 • lïeme buljong
 • gurkedh hälla
 • gurkie hen häller
 • veedtjedh hämta
 • im vielie åajsoeh jag orkar inte mer

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/buertie-bealesne-ga-3b.9506383.html

Dela

Annonser