böjningar båetedh, vaedtsedh, vuelkedh

Övningen är skapad 2019-11-27 av carlil63. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • manne båatam jag kommer
 • manne vaadtsam jag går
 • manne vualkam jag far
 • datne båatah du kommer
 • datne vaadtsah du går
 • datne vualkah du far
 • dïhte båata hen kommer
 • dïhte vaadtsa hen går
 • dïhte vualka hen far
 • månnoeh båetien vi två kommer
 • månnoeh vaedtsien vi två går
 • månnoeh vuelkien vi två far
 • dåtnoeh båeteden ni två kommer
 • dåtnoeh vaedtseden ni två går
 • dåtnoeh vuelkeden ni två far
 • dah guaktah båetiejægan de två kommer
 • dah guaktah vaedtsiejægan de två går
 • dah guaktah vuelkiejægan de två far
 • mijjieh båetebe vi kommer
 • mijjieh vaedtsebe vi går
 • mijjieh vuelkebe vi far
 • dijjieh båetede ni kommer
 • dijjieh vaedtsede ni går
 • dijjieh vuelkede ni far
 • dah båetieh de kommer
 • dah vaedtsieh de går
 • dah vuelkieh de far

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/bojningar-baetedh-vaedtsedh-vuelkedh.9309435.html

Dela