Böjning av byöpmedidh

Övningen är skapad 2019-10-02 av carlil63. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • manne byöpmedem jag äter
  • datne byöpmedh du äter
  • dïhte byöpmede hen äter
  • månnoeh byöpmedien vi två äter
  • dah guaktah byöpmedägan de två äter
  • mijjieh byöpmedibie vi äter
  • dijjieh byöpmedidie ni äter
  • dah byöpmedieh de äter
  • dåtnoeh byöpmedidien ni två äter

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/bojning-av-byopmedidh.9319779.html

Dela