Boelhke 5 exempelmeningar med edtjedh 'ska'

Övningen är skapad 2023-05-11 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • manne edtjem åeredh daelie jag ska sova
 • im edtjh åeredh daelie jag ska inte sova
 • manne edtjem sjeakodh jirreden jag ska städa imorgon
 • im edtjh sjeakodh jirreden jag ska inte städa imorgon
 • datne edtjh fahkedh du ska vakna
 • ih edtjh fahkedh du ska inte vakna
 • dïhte edtja barkedh daelie hen ska arbeta nu
 • ij edtjh barkedh daelie hen ska inte arbeta nu
 • mijjieh edtjebe ryöknedh vi ska räkna
 • ibie edtjh ryöknedh vi ska inte räkna
 • dijjieh edtjede gihtjedh daelie ni ska fråga nu
 • idie edtjh gihtjedh daelie ni ska inte fråga nu
 • dah edtjieh goltelidh de ska lyssna
 • eah edtjh goltelidh de ska inte lyssna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/boelhke-5-exempelmeningar-med-edtjedh-ska.11539013.html

Dela