Boelhke 2

Övningen är skapad 2023-03-06 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • männgan sen, senare, efteråt (adverb)
 • dellie , så (adverb)
 • tsåahka en klocka
 • fïerhten biejjien varje dag
 • aeredsbeapmoe en frukost
 • prïhtjege kaffe
 • busse en buss
 • barkoe ett jobb
 • gåetie ett hus
 • gaskebiejjie en middag
 • baenie en tand
 • mearan medan
 • fahkedh 3 att vakna
 • byöpmedidh att äta
 • jovkedh 4 att dricka
 • gåårvedidh att klä sig
 • vuelkedh 1 att fara, resa
 • aelkedh 1 att börja, starta
 • barkedh 4 att arbeta
 • orrijidh att sluta
 • jurjiehtidh att laga (mat)
 • vuartasjidh att titta på
 • skubpedh 6 att borsta
 • vaedtsedh 1 att gå
 • åarajidh att lägga sig
 • tjaetsie vatten
 • bïjle en bil
 • musihke musik
 • laejpie bröd
 • olkese ut (adverb)
 • ålkone ute (adverb)
 • vaarredh 4 att springa, jogga
 • vuejedh 1 att köra
 • saavredh 4 att träna
 • goltelidh att lyssna
 • sjeakodh 2 att städa
 • bååhkesjidh att baka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/boelhke-2.11448804.html

Dela

Annonser