Boelhke 2 ov-messie tijjh

Övningen är skapad 2023-03-24 av Teacher_Jenny. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • fïerhten biejjien varje dag
 • fïerhten aejkien varje gång
 • fïerhten hïeljen varje helg
 • såemies aejkien några gånger
 • iktesth alltid
 • daamhtaj ofta
 • muvhtene ibland
 • ij gåessie aldrig
 • daelie nu
 • dellie
 • männgan sen, senare, efteråt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/boelhke-2-ov-messie-tijjh.11448826.html

Dela