Är -var

Övningen är skapad 2019-11-14 av carlil63. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • manne leam jag är
 • datne leah du är
 • dïhte lea hen är
 • mijjieh libie vi är
 • dijjieh lidie ni är
 • dah leah de är
 • manne lim jag var
 • datne lih du var
 • dïhte lij hen var
 • mijjieh limh vi var
 • dijjieh lidh ni var
 • dah lin de var

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ar-var.9361375.html

Dela