Aahka guessine båata

Övningen är skapad 2019-02-18 av carlil63. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kom hit båetieh diekie
 • du vet datne daajrah
 • vem gie
 • med vad mejnie
 • med buss bussine
 • följa med dåeriedidh
 • håller på att vänta vuertieminie
 • stannar tjöödtjeste
 • de hälsar på varandra dah buarastehtieh
 • till bilen bïjlese
 • hen bär guadta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/aahka-guessine-baata.8904091.html

Dela

Annonser