50 vanligaste orden i engelska

Övningen är skapad 2019-09-11 av carlil63. Antal frågor: 50.
Välj frågor (50)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • the obest art
 • of av
 • and och
 • a en (vid konsonantljud)
 • in i
 • is är (han/hon/den/det)
 • it det, den
 • you du, ni
 • that den där, det där
 • he han
 • was var (jag, han, hon, den, det)
 • for för
 • on
 • are är (du, ni)
 • with med
 • as som (lika bra som)
 • I jag
 • his hans
 • they de
 • be vara (verbet vara)
 • at på (bra på)
 • one ett
 • have ha
 • this den här
 • from från
 • or eller
 • had hade
 • by med (åkte med bil)
 • hot het
 • word ord
 • but men
 • what vad
 • some några
 • we vi
 • can kan
 • out ut
 • other andra
 • were var (vi, ni, de)
 • all alla
 • there där
 • when när
 • up upp
 • use använda
 • your din
 • how hur
 • said sade
 • an en (vid vokalljud)
 • each varje
 • she hon
 • to till

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/50-vanligaste-orden-i-engelska.8585068.html

Dela

Annonser