25 korean phrases

Övningen är skapad 2021-02-03 av linuspinus12321. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • 안녕 hi
 • 뭐해 what are you doing?
 • 잘 지내 how are you?
 • 잘 잤어 good morning
 • 잘 자 good night
 • yes
 • 아니 no
 • 내 이름 _(이)야 my name is _
 • 제발 please
 • 그래 okay
 • 고마워 thank you
 • 아니야 you’re welcome
 • 몇 시야 what time is it?
 • 화장실 어디야? where’s the bathroom?
 • 화장실 어디에요? where’s the bathroom? (formal)
 • 만나서 반가워 nice to meet you
 • 다음에 봐 see you next time
 • 내일 봐 see you tomorrow
 • 잘 거 bye
 • 당연하지 of course
 • 미안해 sorry
 • 왜? why
 • 진짜? really?
 • 이해가 안 가 i don’t understand
 • 좋아 i like it
 • 싫어 i don’t like it

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/25-korean-phrases.10264209.html

Dela