Hur länge sparas resultatet?

Läraren som skapar provet kan se resultatet när provet är klart, och det ligger därefter kvar på "Lärare"-sidan i en vecka. Läraren kan välja att skriva ut resultatet genom en utskriftsfunktion för att själv spara resultatet längre än en vecka.

Eleven kan se sitt resultat direkt efter provet, och om denne är inloggad ligger resultatet sparat i kontot i en vecka.

Läs mer
Tillbaka