Hur fungerar rättningen?

Då det är oerhört viktigt att rättningen blir helt korrekt och rättvis har vi ett väl genomtänkt rättningssystem. Systemet minimerar samtidigt det arbete läraren behöver lägga på att rätta och hantera alla prov.

Så här fungerar det

Skriver eleven in sitt svar precis som det står i övningen får eleven helt automatiskt full poäng. Läraren behöver då inte göra något alls. Detta är det som vanligtvis händer.

Om elevens svar avviker från det som står i övningen, om än bara lite, så får läraren upp det på sin kontrollpanel för manuell rättning. Kanske har eleven skrivit in en synonym och ska få full poäng? Kanske har eleven skrivit in något som är så pass nära rätt svar att en halv poäng ska utdelas? Eller är svaret helt felaktigt? Detta avgör alltså läraren i sin kontrollpanel för onlineprovet. Onlineprovet kommer ihåg detta, så ger en annan elev samma svar på den aktuella frågan så får den samma poäng utan att läraren måste ta ställning på nytt.

Läraren behöver alltså bara ta ställning för varje unikt svar som avviker från det förväntade, vilket minimerar arbetsinsatsen men med bibehållen kvalitet på rättningen. Samtidigt innebär det att alla elevers får lika mycket poäng för samma misstag, och läraren ser inte vilken elev som skrivit in vad innan rättningen är färdig. Detta leder till en rättvis rättning.

När rättningen är klar får läraren naturligtvis möjlighet att se alla elevers resultat.

Läs mer
Tillbaka