Engelskt lexikon - w - wa

 
warner tyskaWarner
 
warning svenskauppsägning, varning
tyskaWarnung
 
warningly tyskawarnend
 
warnings tyskaWarnungen
 
warns tyskawarnt
 
warped svenskapartisk
 
warrant svenskafullmakt, garantera, motivera, rättfärdiga
 
warranted svenskaberättigad
 
warranties svenskagarantier
 
warranty svenskagaranti
 
warrent svenskafullmakt
 
warrior svenskakrigare
tyskaKrieger
 
wars tyskaKriege
 
Warsaw svenskaWarzawa
 
Warsaw Pact countries svenskaWarszawapaktsländer
spanskapaíses del Pacto de Varsovia
tjeckiskazemě Varšavské smlouvy
danskaWarszawapagten medlemslande
tyskaStaaten des Warschauer Pakts
grekiskaχώρες τoυ Συμφώvoυ της Bαρσoβίας
franskapays du traité de Varsovie
italienskapaesi membri del trattato di Varsavia
ungerskaa Varsói Szerződés országai
nederländskaWarschaupact-landen
polskakraje Układu Warszawskiego
portugisiskapaíses do Pacto de Varsóvia
slovenskadržave Varšavskega pakta
finskaVarsovan liiton maat
lettiskaVaršavas līguma valstis
 
Warsaw Pact Organisation svenskaWarszawapakten
spanskaOrganización del Tratado de Varsovia
tjeckiskaOrganizace Varšavské smlouvy
danskaWarszawapagten
tyskaWarschauer Pakt
grekiskaOργαvισμός τoυ Συμφώvoυ της Bαρσoβίας
franskaorganisation du traité de Varsovie
italienskaOrganizzazione del trattato di Varsavia
ungerskaa Varsói Szerződés Szervezete
nederländskaOrganisatie van het Warschaupact
polskaUkład Warszawski
portugisiskaPacto de Varsóvia
slovenskaVaršavski pakt
finskaVarsovan liitto
lettiskaVaršavas Līguma organizācija
 
warship svenskakrigsfartyg
tyskaKriegschiffen
 
warships svenskakrigsflotta
spanskafuerza naval
tjeckiskanámořní síly
danskaflådestyrke
tyskaKriegsflotte
grekiskavαυτικές δυvάμεις
franskaforce navale
italienskaforze navali
ungerskahadiflotta
nederländskavloot
polskaflota wojenna
portugisiskaforça naval
slovenskabojno ladjevje
finskamerivoimat
lettiskakarakuģi
 
wart svenskavårta
tyskaWarze
 
wart hog svenskavårtsvin
 
warthog svenskavårtsvin
 
wartime svenskakrigstid
 
warts svenskavårtor
spanskaverrugas
 
wary svenskavarsamt
 
wary of svenskaförsiktig med
 
was svenskavar
 
was abolished svenskaavskaffades
 
was about to svenskaskulle just
 
was accused of svenskaanklagades för
 
was afraid svenskablev rädd
 
was afraid of svenskavar rädd för
 
was alarmed svenskablev förskräckt
 
was all over the place svenskahade inte ordning
 
was almost wrecked svenskaled nästan skeppsbrott
 
was attacked svenskaattackerades
 
was born svenskaföddes
 
was brought up svenskaväxte upp
 
was built svenskabyggdes
 
was called svenskakallades
 
was chiseled svenskablev borthuggen
 
was commited to svenskahade tagit ställning för