Engelskt lexikon - r - re

 
regular price svenskaordinarie pris
 
regular student spanskaestudiante regular
 
regularly svenskaregelbundet
tyskaregelmässige
 
regulary svenskaregelbundet, regelbunden
 
regulate svenskareglera, rucka, justera
 
regulated svenskareglerad
 
regulates svenskastyr
 
regulating svenskareglerande
 
regulation svenskaregel
spanskareglamento administrativo
tjeckiskanařízení
danskaforordning
tyskaVerordnung
grekiskaκαvovισμός
franskarèglement
italienskaregolamento
ungerskarendelet
nederländskaverordening
polskaakt prawny
portugisiskaregulamento
slovenskauredba
finskaasetus tai hallinnollinen määräys
lettiskanoteikumi
 
regulation of agricultural production svenskareglering av jordbruksproduktion
spanskaregulación de la producción agrícola
tjeckiskaregulace zemědělské výroby
danskalandbrugsproduktionsbestemmelser
tyskaLenkung der Agrarproduktion
grekiskaκαvovιστικές ρυθμίσεις της γεωργικής παραγωγής
franskaréglementation de la production agricole
italienskaregolamentazione della produzione agricola
ungerskaa mezőgazdasági termelés szabályozása
nederländskavoorschriften voor de landbouwproductie
polskaprawo produkcji rolniczej
portugisiskaregulamentação da produção agrícola
slovenskaureditev kmetijske proizvodnje
finskamaataloustuotantoa koskevat säännökset
lettiskalauksaimnieciskās ražošanas regulēšana
 
regulation of investments svenskareglering av investeringar
spanskareglamentación de inversiones
tjeckiskaregulace investic
danskaretsforskrifter om investeringer
tyskaInvestitionsvorschrift
grekiskaκαvόvες επεvδύσεωv
franskaréglementation des investissements
italienskaregolamentazione degli investimenti
ungerskabefektetési szabályok
nederländskainvesteringsvoorschriften
polskaprawo o inwestycjach
portugisiskaregulamentação do investimento
slovenskapredpisi o naložbah
finskainvestointeja koskevat säännökset
lettiskaieguldījumu regulēšana
 
regulation of transactions svenskareglering av transaktioner
spanskaregulación de transacciones
tjeckiskařízení obchodu
danskaregulering af transaktioner
tyskaSteuerung des Handelsverkehrs
grekiskaρύθμιση τωv εμπoρικώv συvαλλαγώv
franskarégulation des transactions
italienskacontrollo delle transazioni
ungerskakereskedelemi szabályozás
nederländskaregeling van transacties
polskaprzepisy dotyczące transakcji
portugisiskacontrolo de transacções
slovenskauravnavanje trgovinskega prometa
finskavaihdannan sääntely
lettiskadarījumu regulēšana
 
regulations svenskareglemente
 
regulations for civil servants svenskatjänstemannaföreskrifter
spanskaEstatuto de los funcionarios
tjeckiskastatut úředníka
danskatjenestemandsvedtægt
tyskaBeamtenstatut
grekiskaυπηρεσιακή κατάσταση δημoσίoυ υπαλλήλoυ
franskastatut du fonctionnaire
italienskastatuto dei funzionari
ungerskaköztisztviselők jogállására vonatkozó szabályok
nederländskastatuut van de ambtenaar
polskastatus urzędnika państwowego
portugisiskaestatuto do funcionário
slovenskapredpisi o javnih uslužbencih
finskavirkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt
lettiskaierēdņu dienesta nolikums
 
regulatory svenskareglerande
 
regulatory framework svenskaregelverk
 
regulatory system svenskaregelsystem