Engelskt lexikon - d - de

 
detest svenskaavsky
 
detestable svenskaavskyvärd
 
detonate svenskadetonera
 
detonating svenskadetonerande
 
detonation svenskaexplosion
 
detour svenskaomväg, avstickare
tyskamachen einen Umweg, Umleitung, Umweg
 
detoxication svenskaavgiftning
 
detoxification svenskaavgiftning
 
detoxification ward svenskaavgiftningsavdelning
 
detoxify svenskaavgifta
 
detract svenskadra ifrån
 
detritus svenskaskräp
 
deuce svenskatvåa
 
deuteronomy svenskafemte moseboken
 
devaluation svenskadevalvering
spanskadevaluación
tjeckiskadevalvace
danskadevaluering
tyskaAbwertung
grekiskaυπoτίμηση τoυ voμίσματoς
franskadévaluation
italienskasvalutazione
ungerskaleértékelés
nederländskadevaluatie
polskadewaluacja
portugisiskadesvalorização
slovenskadevalvacija
finskadevalvaatio
lettiskadevalvācija
 
devastate svenskaödelägga
 
devastated svenskaödelagd
 
devastating svenskaförödande
 
devastation svenskaförödelse
 
devasting svenskaförödande
 
develop svenskautveckla
tyskaentwickeln, entstehen, erstellen
finskakehittyä
 
develop friendship svenskautveckla vänskap
 
develop into svenskautveckla sig till
 
develop photos svenskaframkalla foton
 
develop software svenskautveckla mjukvara
 
developed svenskautvecklat
tyskaentwickelt
 
developer svenskautvecklare
tyskaEntwickler
 
developing svenskautveckling av
 
developing countries svenskautvecklingsland
spanskapaís en desarrollo
tjeckiskarozvojové země
danskaudviklingsland
tyskaEntwicklungsland
grekiskaαvαπτυσσόμεvες χώρες
franskapays en développement
italienskapaese in via di sviluppo
ungerskafejlődő országok
nederländskaontwikkelingsland
polskakraje rozwijające się
portugisiskapaís em desenvolvimento
slovenskadržave v razvoju
finskakehitysmaat
lettiskaattīstības valstis
 
developing world svenskatredje världen
 
development svenskautveckling
tyskaEntwicklung
 
development aid svenskautvecklingsbistånd
spanskaayuda al desarrollo
tjeckiskarozvojová pomoc
danskaudviklingsbistand
tyskaEntwicklungshilfe
grekiskaαvαπτυξιακή βoήθεια
franskaaide au développement
italienskaaiuto allo sviluppo
ungerskafejlesztési segély
nederländskaontwikkelingshulp
polskapomoc rozwojowa
portugisiskaajuda ao desenvolvimento
slovenskarazvojna pomoč
finskakehitysapu
lettiskapalīdzība attīstības jomā
 
development bank svenskautvecklingsbank
spanskabanco de desarrollo
tjeckiskarozvojová banka
danskaudviklingsbank
tyskaEntwicklungsbank
grekiskaτράπεζα αvάπτυξης
franskabanque de développement
italienskabanca di sviluppo
ungerskafejlesztési bank
nederländskaontwikkelingsbank
polskabank rozwoju
portugisiskabanco de desenvolvimento
slovenskarazvojna banka
finskakehityspankki
lettiskaattīstības banka