Engelskt lexikon - c - ca

 
cannibal svenskakannibal
 
cannibalism svenskakannibalism
 
cannot svenskakan inte
 
cannot contain oneself svenskakan inte behärska sig
 
canny tyskaumsichtig
svenskaklok, trevlig
 
canoe svenskakanot
 
canoeing svenskapaddling
 
canoeist svenskakanotist
 
canon law svenskakanonisk rätt
spanskaDerecho Canónico
tjeckiskakanonické právo
danskakanonisk ret
tyskakanonisches Recht
grekiskaκαvovικό δίκαιo
franskadroit canonique
italienskadiritto canonico
ungerskakánonjog
nederländskacanoniek recht
polskaprawo kanoniczne
portugisiskadireito canónico
slovenskakanonsko pravo
finskakanoninen oikeus
lettiskakanoniskās tiesības
 
canonballs svenskakanonkulor
 
canonical svenskakanoniska
 
canonize svenskahelgonförklara
 
canopener svenskaburköppnare
 
canopy svenskabaldakin
 
cant svenskatjuvspråk
 
cant afford svenskahar inte råd med
 
Cantabria svenskaKantabrien
spanskaCantabria
tjeckiskaKantábrie
danskaCantabrien
tyskaKantabrien
grekiskaKαvταβρία
franskaCantabrie
italienskaCantabria
ungerskaKantábria
nederländskaCantabrië
polskaKantabria
portugisiskaCantábria
slovenskaKantabrija
finskaCantabria
lettiskaKantabrija
 
canteen svenskamarketenteri
tjeckiskakantýna
 
canteen supervisor svenskamatsalsföreståndare
 
canter svenskarida i kort galopp
 
canter on the wrong lead svenskafel galopp
 
cantle svenskabakvalv
 
canvas svenskamålarduk
 
canvas bag svenskatygväska
 
canvass svenskanoga gå igenom
 
canvassing svenskaackvisition
 
canyon svenskakanjon
 
cao tjeckiskačau
 
cap svenskakeps
tyskabedecken, Haube, Kappe, Mütze
spanskagorra
japanskabooshi
 
capability svenskaförmåga
tyskaFähigkeit
 
capable svenskaskicklig
tyskafaehig
 
capable of svenskai stånd till
 
capableness tyskaFaehigkeit
 
capacities svenskakapaciteter
 
capacity svenskaförmåga
 
capacity for attainment svenskaprestationsförmåga
 
capacity to contract svenskarättslig handlingsförmåga
spanskacapacidad de contratar
tjeckiskazpůsobilost uzavřít smlouvu
danskakontraktshabilitet
tyskaGeschäftsfähigkeit
grekiskaικαvότητα πρoς σύvαψη συμβάσεως
franskacapacité de contracter
italienskacapacità contrattuale
ungerskaügyleti képesség
nederländskabevoegdheid om overeenkomsten te sluiten
polskazdolność do zawierania umów
portugisiskacapacidade contratual
slovenskaposlovna sposobnost
finskaoikeustoimikelpoisuus
lettiskalīgumslēgšanas spēja
 
capacity to exercise rights svenskakapacitet att själv utöva sina rättigheter (rättslig handling)
spanskacapacidad de obrar
tjeckiskazpůsobilost k právním úkonům
danskahandleevne
tyskaHandlungsfähigkeit
grekiskaδικαιoπρακτική ικαvότητα
franskacapacité d'exercice
italienskacapacità di agire
ungerskacselekvőképesség
nederländskahandelingsbekwaamheid
polskazdolność do czynności prawnych
portugisiskacapacidade de exercício
slovenskaopravilna sposobnost
finskaoikeudellinen toimikelpoisuus
lettiskarīcībspēja