Engelskt lexikon - c - co

 
compulsory holidays act svenskasemesterlag
 
compulsory insurance svenskaobligatorisk försäkring
spanskaseguro obligatorio
tjeckiskapovinné pojištění
danskalovpligtig forsikring
tyskaPflichtversicherung
grekiskaυπoχρεωτική ασφάλιση
franskaassurance obligatoire
italienskaassicurazione obbligatoria
ungerskakötelező biztosítás
nederländskaverplichte verzekering
polskaubezpieczenie obowiązkowe
portugisiskaseguro obrigatório
slovenskaobvezno zavarovanje
finskapakollinen vakuutus
lettiskaobligātā apdrošināšana
 
compulsory saving svenskatvångssparande
spanskaahorro forzoso
tjeckiskapovinné úspory
danskatvangsopsparing
tyskaZwangssparen
grekiskaαvαγκαστική απoταμίευση
franskaépargne forcée
italienskarisparmio obbligatorio
ungerskakényszerű takarékosság
nederländskagedwongen sparen
polskaoszczędności przymusowe
portugisiskapoupança forçada
slovenskaobvezno varčevanje
finskapakkosäästäminen
lettiskaobligātie uzkrājumi
 
compulsory school svenskagrundskolan, obligatoriska skolan
 
compulsory school age svenskaskolpliktig ålder
 
compulsory school leaving certificate (Br) svenskagrundskolekompetens
 
compulsory school level svenskagrundskolenivå
 
Compulsory School Ordinance svenskaGrundskoleförordningen
 
compulsory school teacher svenskagrundskollärare
 
compulsory school teacher for years 1-7 svenskatidigarelärare
 
compulsory school teacher for years 4-9 svenskasenarelärare
 
compulsory schooling svenskaobligatoriska skolväsendet
 
compulsory student union membership svenskakårobligatorium
 
compulsory voting svenskaobligatorisk röstning
spanskavoto obligatorio
tjeckiskapovinné hlasování
danskastemmepligt
tyskagesetzliche Wahlpflicht
grekiskaυπoχρεωτική ψήφoς
franskavote obligatoire
italienskavoto obbligatorio
ungerskakötelező szavazás
nederländskastemplicht
polskagłosowanie obowiązkowe
portugisiskavoto obrigatório
slovenskavolilna dolžnost
finskaäänestyspakko
lettiskaobligātā balsošana
 
compunction svenskasamvetskval
 
computation svenskaberäkning
 
computations svenskadataberäkningar
 
compute svenskaberäkna
 
computed svenskadatabehandlat
 
computer svenskadator
spanskacomputadora, ordenador
tyskaComputer, Datenverarbeitungsanlage
ryskaкомпьютер
grekiskaυπολογιστής, ηλεκτρovικός υπoλoγιστής
italienskacalcolatore, calcolatore elettronico
franskaordinateur
portugisiskacomputador
tjeckiskapočítač
danskadatamat
ungerskaszámítógép
nederländskacomputer
polskakomputer
slovenskaračunalnik
finskatietokone
lettiskadators
estniskaarvuti
japanskakonpyuutaa, コンピュータ
 
computer application tyskaInformatik
 
computer applications svenskatillämpad informatik
spanskainformática aplicada
tjeckiskaaplikovaná informatika
danskaanvendt datamatik
tyskaangewandte Informatik
grekiskaεφαρμoσμέvη πληρoφoρική
franskainformatique appliquée
italienskainformatica applicata
ungerskaalkalmazott számítástechnika
nederländskatoegepaste informatica
polskainformatyka stosowana
portugisiskainformática aplicada
slovenskaračunalniške aplikacije
finskatietotekniikkasovellukset
lettiskadatora lietojumprogrammas