Engelskt lexikon - c - co

 
Community loan svenskagemenskapslån (utlåning)
spanskapréstamo comunitario
tjeckiskaúvěry Společenství
danskafællesskabslån (udlån)
tyskaGemeinschaftsdarlehen
grekiskaπαρoχή κoιvoτικoύ δαvείoυ
franskaprêt communautaire
italienskaerogazione di prestiti comunitari
ungerskaközösségi kölcsön
nederländskalening door de Gemeenschap
polskapożyczka WE
portugisiskaempréstimo comunitário concedido
slovenskaposojilo Skupnosti
finskayhteisön antolaina
lettiskaKopienas aizdevums
 
Community market svenskagemenskapsmarknad
spanskamercado comunitario
tjeckiskatrh Společenství
danskafællesskabsmarked
tyskaGemeinschaftsmarkt
grekiskaκoιvoτική αγoρά
franskamarché communautaire
italienskamercato comunitario
ungerskaközösségi piac
nederländskacommunautaire markt
polskarynek WE
portugisiskamercado comunitário
slovenskatrg Skupnosti
finskayhteisön markkinat
lettiskaKopienas tirgus
 
Community migration svenskamigration inom gemenskapen
spanskamigración comunitaria
tjeckiskamigrace ve Společenství
danskamigration inden for Fællesskabet
tyskainnergemeinschaftliche Wanderung
grekiskaκoιvoτική μεταvάστευση
franskamigration communautaire
italienskamigrazione comunitaria
ungerskaközösségi migráció
nederländskamigratie binnen de Gemeenschap
polskamigracja w granicach UE
portugisiskamigração comunitária
slovenskamigracija v Skupnosti
finskayhteisön sisäinen muuttoliike
lettiskaKopienas iekšējā migrācija
 
Community national svenskagemenskapsmedborgare
spanskaciudadano comunitario
tjeckiskaobčan Společenství
danskafællesskabsborger
tyskaBürger der Gemeinschaft
grekiskaυπήκooς κράτoυς μέλoυς τωv EK
franskaressortissant communautaire
italienskacittadino della Comunità
ungerskaEK-tagállam állampolgára
nederländskaingezetene van de Gemeenschap
polskaobywatel Wspólnoty
portugisiskacidadão da Comunidade Europeia
slovenskadržavljan Skupnosti
finskayhteisön kansalainen
lettiskaKopienas pilsonis
 
Community opinion svenskayttrande från gemenskapsinstitutionerna
spanskadictamen comunitario
tjeckiskanázor Společenství
danskafællesskabsudtalelse
tyskaStellungnahme EG oder EAG
grekiskaκoιvoτική γvώμη
franskaavis communautaire
italienskaparere comunitario
ungerskaközösségi vélemény
nederländskacommunautair advies
polskaopinia wspólnotowa
portugisiskaparecer comunitário
slovenskamnenje Skupnosti
finskayhteisön lausunto
lettiskaES Pamattiesību harta
 
Community policy svenskagemenskapspolitik
spanskapolítica comunitaria
tjeckiskapolitika Společenství
danskafællesskabspolitik
tyskaGemeinschaftspolitik
grekiskaκoιvoτική πoλιτική
franskapolitique communautaire
italienskapolitica comunitaria
ungerskaközösségi politika
nederländskacommunautair beleid
polskapolityka wspólnotowa
portugisiskapolítica comunitária
slovenskapolitika Skupnosti
finskayhteisön politiikka
lettiskaKopienas politika