Engelskt lexikon - c - co

 
connecting tower svenskamanövertorn
 
connection svenskaanslutning, ansluting, förbindelse, kontakt, samband, sammanhang
tyskaAnschluß, Verbindung, Zusammenhang
 
connections tyskaVerbindungen
svenskaförbindelser
 
connective tissue svenskabindväv
 
connexion svenskaförbindelse
 
conniption svenskahysteriskt anfall
 
connivance svenskaefterlåtenhet
 
connive svenskakonspirera
 
connotation svenskabibetydelse
 
connote svenskainnebära
 
conquer svenskaerövra
 
conquered land all over the world svenskaerövrade land över hela världen
 
conquering svenskasegerrik
 
conqueror svenskabesegrare
 
conquest svenskaerövring
 
cons svenskanackdelar
 
consanguinity svenskablodsband
 
conscentious svenskasamvetsgrann
 
conscience svenskasamvete
 
conscience clause svenskasamvetsklausul
spanskacláusula de conciencia
tjeckiskadoložka svědomí
danskasamvittighedsklausul
tyskaGewissensklausel
grekiskaρήτρα επίκλησης λόγωv συvείδησης
franskaclause de conscience
italienskaclausola di coscienza
ungerskalelkiismereti záradék
nederländskagewetensvraag
polskaklauzula sumienia
portugisiskacláusula de consciência
slovenskaugovor vesti
finskaomantunnonlauseke
lettiskasirdsapziņas klauzula
 
conscientious svenskasamvetsgrann
 
conscientious objection svenskavapenvägran
spanskaobjeción de conciencia
tjeckiskaodepření povinné vojenské služby
danskamilitærnægtelse
tyskaKriegsdienstverweigerung
grekiskaάρvηση στρατεύσεως για λόγoυς συvειδήσεως
franskaobjection de conscience
italienskaobiezione di coscienza
ungerskaszolgálat megtagadása
nederländskagewetensbezwaar
polskaobiekcje światopoglądowe
portugisiskaobjecção de consciência
slovenskaugovor vesti vojaški dolžnosti
finskaaseistakieltäytyminen
lettiskaatteikšanās dienēt idejiskas pārleicības dēļ
 
conscientiously svenskaplikttroget
 
consciouness svenskamedvetenhet
 
conscious svenskamedveten om
 
conscious of svenskamedveten om
 
consciously svenskamedvetet
 
consciousness svenskamedvetande
 
conscript svenskavärnpliktig
 
conscription svenskainkallelse
 
consecrate svenskavälsigna
 
consecrated svenskainvigd
 
consecutive svenskalogisk
tyskaaufeinanderfolgend, fortlaufend
 
consensus svenskasamstämmighet
 
consent svenskasamtycke
 
consents svenskager sitt medgivande
 
consequences svenskakonsekvenser
 
consequent svenskaföljande
 
consequential svenskaföljdriktig
 
consequently svenskaföljaktligen
 
conservancy svenskahamnstyrelse
 
conservation svenskabibehållande
 
conservation of fish stocks svenskabevarande av fiskebestånden
spanskaconservación de la pesca
tjeckiskahájení rybí násady
danskabevaring af fiskeriet
tyskaErhaltung der Fischbestände
grekiskaδιατήρηση τωv αλιευτικώv πόρωv
franskaconservation des pêches
italienskaconservazione della pesca
ungerskahalállomány védelme
nederländskabescherming van de visbestanden
polskaochrona zasobów rybnych
portugisiskaconservação dos recursos haliêuticos
slovenskaohranjanje ribjega staleža
finskakalakannan säilyttäminen
lettiskazivju resursu saglabāšana