Zahlen (10 - 100)

Övningen är skapad 2016-11-10 av Lenka5. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • zehn tio
  • zwanzig tjugo
  • dreißig trettio
  • vierzig fyrtio
  • fünfzig femtio
  • sechzig sextio
  • siebzig sjuttio
  • achtzig åttio
  • neunzig nittio
  • hundert hundra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/zahlen-10-100.6800774.html

Dela