Young and Free

Övningen är skapad 2019-04-04 av zusanne. Antal frågor: 43.
Välj frågor (43)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • För tillfället Presently
 • Obligatoriskt (tvunget) Compulsory
 • Att återuppta To resume
 • Att ta examen To graduate
 • Examen Degree
 • Att tjäna To earn
 • Min förmåga My ability
 • Förbättrats Improved
 • Snabbt Rapidly
 • Sådana Suchlike
 • Utlänningar Foreigners
 • Alltså, följdaktligen Consequently
 • Frågor Queries
 • Startade Entered
 • Högstadiet Secondary school
 • En utbytesstudent An exchange student
 • Utomlands Abroad
 • En värdfamilj A host family
 • Ovärderliga Invaluable
 • Tanken på... The prospect of...
 • Huvudsaken Main reason
 • En utbytestudent An exchange student
 • Att inse To realise
 • Verkar vara Tends to be
 • Att skilja sig åt To differ
 • Alltigenom, rakt igenom Throughout
 • Att upptäcka To detect
 • Rådande Prevalent
 • Oberoende Independant
 • Prövningen The trial
 • Motgångar, prövningar The tribulations
 • Värdet av The value of
 • Dåligt samvete Quilty conscience
 • Överflöd Abundance
 • Att uppfylla To fulfill
 • I jämförelse med... In comparison to...
 • Frivillig Voluntary
 • Att föreställa sig To imagine
 • ...har för mig ...holds for me
 • Publiken The audience
 • Nöje Pleasure
 • Inträffa, äga rum Occurre
 • Men However

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/young-and-free.9017341.html

Dela