"You Never Let Me Go Anywhere"

Övningen är skapad 2018-02-28 av mikmob. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • argue bråka
 • care about bry sig om
 • bring, brought, brought ta med sig, tog med sig, tagit med sig
 • I used to jag brukade
 • stay over sova över
 • upset oroa
 • stroll in släntra in
 • topic samtalsämne
 • stay out late vara ute sent
 • rude oförskämd
 • heated hetsig
 • lame tråkig, töntig
 • so rubbish helt värdelöst
 • same goes for detsamma gäller
 • peace and quiet lugn och ro
 • my lips are sealed mina läppar är förseglade, jag säger ingenting
 • whenever närsomhelst
 • no need to ingen anledning att
 • reasonable vettig, lämplig
 • thereabouts däromkring
 • as if vad då då
 • no point inte någon ide´
 • pick up hämta
 • at that age vid den åldern
 • under my roof i mitt hus
 • joke skämt
 • leave, left, left lämna, lämnade, lämnat
 • get their own way få som de vill

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/you-never-let-me-go-anywhere.8089062.html

Dela