Yippee!5 Kpl 11 sanasto

Övningen är skapad 2019-04-01 av riikkahanski. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a summer camp kesäleiri
 • spend viettää
 • lie maata
 • hang riippua
 • a rope köysi
 • I'm glad onneksi
 • a helmet kypärä
 • somewhere jossakin
 • anything mitään
 • a stick keppi
 • catch ottaa kiinni
 • a fly, flies kärpänen, kärpäset
 • I guess luulen
 • move liikkua
 • at all yhtään
 • alive elossa
 • its sen
 • mess around pelleillä
 • a raft lautta
 • a campfire leirinuotio
 • a camper leiriläinen
 • tell kertoa
 • a story tarina
 • a group leader ryhmänjohtaja
 • perfect täydellinen
 • an end loppu

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/yippee5-kpl-11-sanasto.9008789.html

Dela