Wow 6 epäsäännölliset verbit 1, 2

Övningen är skapad 2018-09-22 av mijara. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • read, read lukea, luki
 • say, said sanoa, sanoi
 • run, ran juosta, juoksi
 • sing, sang laulaa, lauloi
 • buy, bought ostaa, osti
 • think, thought ajatella, ajatteli
 • write, wrote kirjoittaa, kirjoitti
 • go, went mennä, meni
 • send, sent lähettää, lähetti
 • can, could osata, osasi
 • take, took ottaa, otti
 • give, gave antaa, antoi
 • make, made tehdä, teki
 • ride, rode ratsastaa, ratsasti

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/wow-6-epasaannolliset-verbit-1-2.8471189.html

Dela