World wide English part 2

Övningen är skapad 2019-03-14 av pialearnox. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hear of höra talas om
 • load last
 • loads to do mycket att göra
 • yard gård
 • doomed dömd
 • was built byggdes
 • was born föddes
 • experience erfarenhet
 • down-under på andra sidan jorden
 • the story goes det sägs
 • agree hålla med, komma överens
 • bush buske, vildmark
 • ever någonsin
 • population befolkning
 • main största, viktigaste
 • the main river den största floden

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/world-wide-english-part-2.8963734.html

Dela