World wide English part 1

Övningen är skapad 2019-03-12 av pialearnox. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • first language förstaspråk, officiellt språk
 • government regering
 • communication kommunikation
 • capital city huvudstad
 • it might make you happy det kanske gör dig glad
 • practise öva, träna
 • which vilken, vilka, som
 • cities st'der
 • city stad
 • as som
 • English engelska
 • between mellan
 • visit besöka, hälsa på
 • because of på grund av, därför att
 • since sedan
 • become bli
 • became blev
 • has become har blivit
 • independent självständig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/world-wide-english-part-1.8958707.html

Dela