Working Life: basic words

Övningen är skapad 2019-09-14 av englanninopettaja. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ammatti occupation, profession, job, trade
 • avoin työpaikka vacancy
 • erota resign, hand in your notice
 • erottaa give notice, make redundant, fire
 • esimies supervisor
 • etsiä töitä look for work / a job, seek employment
 • hakea työpaikkaa apply for a job / position / post / vacancy
 • hakemus application
 • hakija applicant
 • harjoittelija trainee
 • henkilökunta staff
 • käydä töissä go to work
 • maksaa tuntipalkkaa pay by the hour
 • oppisopimus apprenticeship
 • osa-aikatyö part-time work
 • palkata hire, employ
 • palkka pay, salary, wages
 • pomo boss, superior
 • pätevyys qualifications
 • pätkätyö periodic employment
 • suosittelija referee
 • suositus reference
 • tehdä ylitöitä work overtime
 • tilapäinen tyontekijä temp(orary worker)
 • työaika working hours
 • työharjoittelu work experience, practical training
 • työkokemus work experience
 • työnhakija jobseeker
 • työntekijä employee
 • työpaikka (fyysinen) workplace
 • työtehtävä duty, responsibility
 • työtodistus reference, recommendation, testimonial
 • työkaveri co-worker
 • työttömyys unemployment
 • työttömyyskorvaus unemployment benefit
 • työvoimatoimisto unemployment office, job centre
 • ura career
 • vakituinen permanent
 • vero tax
 • vuorotyö shift work
 • väliaikainen temporary
 • yritys business

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/working-life-basic-words.8626699.html

Dela