Work words - Työsanastoa

Övningen är skapad 2009-11-14 av tanpir. Antal frågor: 76.
Välj frågor (76)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • työhakemus job application
 • hakea apply for
 • ansioluettelo CV
 • ilmoitus, mainos advertisement
 • sanomalehti newspaper
 • toimi position
 • ammatillinen vocational
 • koulutus education
 • harjoittelija trainee
 • viitaten jhk referring to
 • oheistaa enclose
 • mahdollisimman pian as soon as possible
 • suorittaa loppuun complete
 • lopettaa, suorittaa loppuun finish
 • mahdollisuus possibility
 • haastattelu, haastatella interview
 • vastuussa jstk responsible for
 • asiakas customer, client
 • ahkera hardworking
 • kurssi course
 • luotettava reliable
 • henkilötiedot personal details
 • tulot income
 • sukunimi surname
 • etunimi first name
 • osoite address
 • siviilisääty marital status
 • työnantaja employer
 • sosiaalinen social
 • kuukausipalkka salary
 • naimaton single
 • avioliitossa married
 • eronnut divorced
 • avoliitossa cohabiting
 • pätevyys qualifications
 • pätevä qualified
 • avoin työpaikka vacancy
 • säännöllinen työaika regular hours
 • epäsäännöllinen työaika irregular hours
 • joustava työaika flexitime
 • oppisopimus apprenticeship
 • palkata hire, employ
 • provisiopalkka commission
 • suosittelija referee
 • toimia jonain act as
 • tehdä ylitöitä work overtime
 • tilapäinen työntekijä temp
 • työaika working hours
 • työharjoittelu practical training
 • työssäoppiminen on-the-job learning
 • vuorotyö shift work
 • tehdä vuorotyötä work shifts
 • päivävuoro day shift
 • yövuoro night shift
 • esimies supervisor
 • etsiä työtä look for work
 • henkilökunta staff
 • työtodistukset references
 • tuntipalkka wages
 • yhtiö company
 • yritys business, firm
 • vakituinen permanent
 • työkokemus work experience
 • työtoveri workmate
 • odottaa innolla look forward to
 • rehellinen honest
 • haastava challenging
 • tehdä etätyötä work from home
 • väliaikainen temporary
 • tiimityö teamwork
 • ruumiillinen työ manual work
 • toimistotyö office work
 • tehdä sisätyötä work indoors
 • tehdä ulkotyötä work outdoors
 • työtehtävät job duties
 • sujuva fluent

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/work-words-tyosanastoa.285703.html

Dela