Words from Wikipedia on Gotland

Övningen är skapad 2018-11-02 av pialearnox. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • The Baltic Sea Östersjön
 • distinguished utmärker sig
 • cobblestone kullersten
 • preserved bevarad
 • medieval medeltids
 • century århundrade
 • ruined i ruiner, förstörd
 • traces följer
 • natural history naturhistoria
 • cultural history kulturhistoria
 • art konst
 • artifacts antika föremål
 • major störst, viktigast
 • elevation höjd

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/words-from-wikipedia-on-gotland.8633162.html

Dela