Words for Family Foster India UrPlay

Övningen är skapad 2017-10-02 av zusanne. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • att bibehålla, behålla to maintain
 • handel trade
 • staten government
 • att styra to rule
 • många, flera various
 • chefen the one in charge
 • ekologiskt organic
 • att mala to grind
 • splittrad fragmented
 • yrke profession
 • att innehålla to consist
 • uppvuxen med brought up with
 • skrämmande scary
 • kött meat
 • planerad, arrangerad arranged
 • tvättmaskin washing machine
 • lat lazy
 • att förstå to learn

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/words-for-family-foster-india-urplay.7625155.html

Dela