wordlist 3 english swedish

Övningen är skapad 2018-09-20 av gracias. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • job/occupation jobb/yrke
 • what's your job? vad är ditt jobb?
 • doctor läkare
 • student student
 • engineer ingenjör
 • farmer jordbrukare
 • teacher lärare
 • lawyer advokat
 • seller försäljare
 • employee anställd
 • journalist journalist
 • nurse sjuksköterska
 • pilot pilot
 • he han
 • she hon
 • germany tyskland
 • france frankrike
 • norway norge

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/wordlist-3-english-swedish.8417564.html

Dela