Woche 43 åk 8

Övningen är skapad 2017-10-23 av Anddob. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • backen baka
 • er bäckt han bakar
 • er hat gebacken han har bakat
 • beginnen börja
 • er beginnt han börjar
 • er hat begonnen han har börjat
 • begreifen begripa
 • er begreift han begriper
 • er hat begriffen han har begripit
 • besitzen äga
 • er besitzt han äger
 • er hat besessen han har ägt
 • bleiben stanna
 • er bleibt han stannar
 • er ist geblieben han har stannat
 • denken tänka
 • er denkt han tänker
 • er hat gedacht han har tänkt
 • essen äta
 • er isst han äter
 • er hat gegessen han har ätit
 • er ist gefahren han har åkt
 • fahren åka
 • er fährt han åker

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/woche-43-ak-8.7724049.html

Dela