WL text 5 "Clothes - importent or not?"

Övningen är skapad 2019-02-25 av lottaback. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • buy köpa
 • clothing kläder
 • comfy bekväm
 • decide bestämma
 • fancy gilla, vilja ha
 • have to måste
 • hoodie munkjacka
 • interview intervju
 • newspaper tidning
 • pay betala
 • special occasion speciell händelse
 • wear ha på sig
 • what kind of vilket slags, hurudan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/wl-text-5-clothes-importent-or-not.8918761.html

Dela